Copyrightrecht

Copyright© of auteursrecht, een integraal onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht, is een wettelijke term die de rechten beschrijft die makers hebben over hun literaire en artistieke werken. Van boeken, muziek, schilderijen, sculpturen tot films, computerprogramma’s, databases, advertenties, kaarten en technische tekeningen, copyright rechten omvat een breed scala aan werken.

Wat is Copyright?

Copyright is een wettelijke term die wordt gebruikt om de rechten te beschrijven die makers hebben over hun literaire en artistieke werken. Het beschermt de oorspronkelijke uitdrukking van een idee in de vorm van een creatief werk, maar niet het idee zelf. De bescherming van copyright rechten strekt zich alleen uit tot uitdrukkingen, en niet tot ideeën, procedures, methoden van werking of wiskundige concepten als zodanig.

Copyright

De soorten werken die onderhevig zijn aan copyright

Het copyright omvat veel soorten werken, waaronder, maar niet beperkt tot:

  1. Audiovisuele werken, zoals tv-programma’s, films en online video’s
  2. Geluidsopnames en muzikale composities
  3. Geschreven werken, zoals lezingen, artikelen, boeken en muzikale composities
  4. Visuele werken, zoals schilderijen, tekeningen, foto’s en beeldhouwwerken
  5. Videogames en computersoftware
  6. Dramatische werken, zoals toneelstukken en musicals

Wie is de eigenaar van het copyright?

De eigenaar van het copyrightis vaak een bedrijf of corporatie. Als een werk wordt gecreëerd als een component van werkgelegenheid – werk voor contract – dan gaat de copyright rechten voor het werk standaard naar de werkgever. De eigenaar van het copyright heeft het exclusieve recht om het werk te gebruiken en mag anderen toestemming geven om dit te doen.

Kan ik inhoud gebruiken van een werk dat beschermd is door copyright?

De rechthebbenden op het copyright hebben het recht om de meeste gebruik van hun werken te controleren. In sommige omstandigheden is het mogelijk om een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken zonder inbreuk te maken op hun copyright. Dit kan zijn omdat u toestemming heeft gekregen van de houder van het copyright rechten, of omdat de wet in bepaalde gevallen “fair use” of “billijk gebruik” toestaat.

Wat als ik verklaar dat “geen inbreuk op het copyright is bedoeld”?

Het verklaren van “geen inbreuk op het copyright is bedoeld” helpt nooit. Inbreuk op het copyright is een “strikte aansprakelijkheid” overtreding. Dit betekent dat wanneer de rechtbanken beslissen of er sprake was van inbreuk op het auteursrecht, ze niet kijken naar of u van plan was inbreuk te maken of niet.

Wat is het verschil tussen copyright en privacy?

Alleen omdat je in een video, afbeelding of geluidsopname verschijnt, betekent dat niet dat je het copyright op die inhoud bezit. Als je vriend bijvoorbeeld een foto van jou heeft gemaakt, zou hij het copyright op die afbeelding bezitten.

Copyright wetgeving en verdragen

Het copyright is bedoeld om de belangen van degenen die inhoud creëren in evenwicht te brengen met het publieke belang om de breedst mogelijke toegang tot die inhoud te hebben. WIPO beheert verschillende internationale verdragen op het gebied van copyright en aanverwante rechten.

Duur van de copyright bescherming

De duur van de bescherming door het copyright varieert van land tot land, maar is meestal het leven van de auteur plus 50 tot 100 jaar. In veel landen, en volgens de Conventie van Bern, wordt copyright rechten bescherming automatisch verkregen zonder de noodzaak van registratie of andere formaliteiten.

Copyright versus handelsmerken en octrooien

Hoewel copyright, auteursrecht, handelsmerken en octrooien vaak door elkaar worden gebruikt, bieden ze verschillende vormen van bescherming voor intellectueel eigendom. Handelsmerkwetten beschermen materiaal dat wordt gebruikt om het werk van een individu of bedrijf te onderscheiden van dat van een andere entiteit. Octrooien beschermen uitvindingen voor een beperkte periode.

Copyright is een essentieel onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht. Het biedt makers van origineel materiaal het exclusieve recht om hun materiaal verder te gebruiken en te dupliceren voor een bepaalde tijd. Het begrip van auteursrecht is van cruciaal belang voor zowel makers van origineel materiaal als voor degenen die dergelijk materiaal willen gebruiken. Het niet naleven van de auteursrechtwetten kan leiden tot ernstige juridische gevolgen.